DREPT BANCAR

In domeniul dreptului bancar, oferim servicii juridice complete pentru a asigura realizarea echilibrului contractual in relatia consumatorilor cu institutiile bancare:

 • Asistenta in procesul de negociere si contractare a creditelor bancare
 • Consultanta, asistenta si reprezentare in vederea renegocierii clauzelor contractuale
 • Asistenta in procesul de emitere, modificare, executare si stingere a garantiilor bancare
 • Recuperari de creante, facilitati de refinantare a creditelor.
 • Consultanta, asistare si reprezentare in vederea eliminarii din cadrul contractelor de credit a clauzelor abuzive.
 • Realizarea demersurilor necesare in vederea recuperarii sumelor de bani achitate in baza clauzelor abuzive (comisioane, dobanzi mascate, etc.)
 • Efectuarea demersurilor in vederea desfiintarii executarilor silite initiate in mod nelegal de catre banca sau de catre recuperatorii de credite (contestatie la executare).
 • Redactare notificare pentru initierea procedurii de dare in plata (Legea 77/2016).
 • Redactare aparari, asistare si reprezentare in fata instantei de judecata in litigiile ce au ca obiect contestatia bancii impotriva notificarii de dare in plata.
 • Redactare actiune de dare in plata a imobilului si de constatare a stingerii createlor, asistare si reprezentare in fata instantei pentru sustinerea acestor cereri.
 • Redactare contracte de ipoteca.

Explicatii despre clauzele abuzive, posibilitatea legala de anulare a acestora si de recuperare a sumelor incasate in mod nelegal de catre banca:

Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori, reglementeaza o serie de reguli pe care profesionistii sunt obligati sa le respecte in relatiile contractuale cu persoanele fizice ce au calitatea de consumatori. Totodata, Legea reglementeaza interdictii si posibilitatea instantei de judecata de a interveni atunci cand profesionistul isi incalca obligatiile instituite de lege, prin constatarea, chiar si din oficiu a caracterului abuziv al acestor clauze, atragand nulitatea absoluta a acestora si repunerea partilor in situatia anterioara in sensul obligarii profesionistului la restituirea sumelor percepute in mod abuziv.

In contractele de credit, aceste clauze pot viza fie comisioane abuzive percepute sub forma unei dobanzi mascate, fie clauze care dau dreptul bancii de a interveni in mod unilateral si discretionar in modificarea clauzelor contractuale, in special in modificarea costurilor unui credit acordat, independent de un element obiectiv cum ar fi variatia unui indice de referinta verificabil, astfel incat, in timp, costul total al ratelor lunare sa fie mult majorate fata de cele avute in vedere la data contractarii creditului (exemplu: clauza care reglementeaza faptul ca dobanda anuala are in componenta un indice de referinta al bancii, despre care se mentioneaza doar ca acesta este stabilit periodic in mod unilateral de catre banca).

Potrivit Legii nr. 193/2000, orice contract incheiat intre profesionisti si consumatori va cuprinde clauze contractuale clare, fara echivoc, pentru intelegerea carora nu sunt necesare cunostinte de specialitate, fiind interzisa in mod expres stipularea de clauze abuzive in contractele incheiate cu consumatorii.

Actul normativ prevede ca o clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.

Mai mult, o clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitate consumatorului sa influenteze natura ei,cum ar fi contractele standard preformulate sau conditiile generale de vanzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv.

In cazul in care clientul unei banci apreciaza ca prevederile contractului incheiat cu institutia de credit au caracter abuziv, acesta se poate adresa direct instantei de judecata.

Aparitia OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori a facut ca numarul proceselor intentate de clienti bancilor sa creasca intr-un ritm alert in ultimii ani.

Costurile suplimentare, dobanda mascata incasata sub forma de comisioane, conditiile declararii scadentei anticipate, modificarea unilaterala a conditiilor contractuale si obligarea la incheierea de asigurari cu societati agreate sunt principalele motive pentru care sunt declansate procesele.

Odata cu intrarea in vigoare a OUG 50/2010, care stabileste obligatii si interdictii suplimentare in sarcina profesionistilor (bancilor), in mod total neprofesionist si prin ocolirea intentionata a scopului pentru care au intervenit aceste modificari legislative, bancile si-au justiticat anumite modificari aduse in mod unilateral contractelor, pe dispozitiile OUG 50/2010. Practic, incercand sa creeze aparenta conformitatii fata de dispozitiile legale, institutiile bancare au pastrat, intr-o maniera abuziva, clauzele contractuale care le permiteau si pana atunci sa perceapa sume nejustificat de mari cu titlu de rata lunara de la consumatori.

Comisioanele care au in cadrul contractului de credit doar o denumire si un cuantum fix sau variabil (procent calculat in functie de soldul creditului), fara insa a exista o definitie, explicatie, prezentarea serviciului prestat de banca in schimbul acestor costuri, au permis bancilor sa perceapa sume suplimentare pentru marirea obligatiei financiare pe care un consumator o are fata de aceasta. Mai mult decat atat, simpla mentionare a unui procent de percepere a unui comision nu il face pe acesta sa fie legal, el trebuie sa fie definit intr-un limbaj usor inteligibil.

Orice persoana care este parte a unui contract de credit cu o institutie bancara si careia ii sunt percepute sume nejustificat de mari pentru achitarea ratelor lunare, poate supune analizei instantei de judecata caracterul legal/nelegal al acestora.

Echipa noastra ofera consultanta juridica pentru identificarea clauzelor abuzive, identifica solutia juridica potrivita pentru restabilirea echilibrului contractual, redacteaza actiuni si investeste instanta de judecata cu solutionarea acestora si asigura asistarea si reprezentarea in fata instantei de judecata impotriva institutiilor bancare pentru asigurarea respectarii drepturilor dumneavoastra in calitate de consumatori.

DAREA IN PLATA

Darea in plata - o noua solutie pentru a impiedica abuzurile institutiilor bancare

Legea Darii in Plata nr. 77/2016 (darea in plata) este adresata tuturor celor care au contractat un credit imobiliar si in prezent nu-si mai pot achita ratele pentru ca au devenit extrem de impovaratoare sau se regasesc in procedura de executare silita .

Persoanele aflate in aceste situatii prezentate mai sus, pot alege sa predea imobilul bancii de la care au contractat creditul, toate datoriile fata de institutia bancara fiind stinse. Tot astfel, daca imobilul a fost deja vandut in procedura executarii silite, exista posibilitatea de a solicita instantei sa constate stingerea restului de datorie.

Aceasta posibilitate este prevazuta pentru persoanele fizice doar daca intrunesc anumite conditii, si de aceea fiecare caz trebuie tratat individual si gasita solutia cea mai avantajoasa.

Darea in plata se aplica consumatorilor care au luat un imprumut de la o banca sau de la IFN (institutie financiara nebancara), chiar daca a fost cedat contractul unei societati de recuperare creante.
NU se aplica celor care au achizitionat un imobil prin Programul “Prima Casa”.
Pentru a putea fi aplicata procedura darii in plata, contractul dumneavoastra de credit trebuie sa fie in derulare sau sa fi fost incheiat dupa intrarea in vigoare a legii.

Conditiile extrase din cadrul Legii 77/2016 pentru aplicarea acestei proceduri sunt:

 • Creditorul trebuie sa fie fie o banca, fie o IFN (institutie financiara nebancara), fie un cesionar al creantei (de ex., o societate de recuperare creante care a preluat datoria).
 • Debitorul trebuie sa fie un consumator persoana fizica. Asadar, daca ati obtinut imprumutul pe firma dumneavoastra, nu veti putea beneficia de legea darii in plata.
 • Suma imprumutata nu depaseste 250.000 euro.
 • Scopul imprumutului a fost achizitionarea, construirea, extinderea, modernizarea, amenajarea ori reabilitarea unui imobil cu destinatie de locuinta (apartament sau casa) SAU indiferent de scopul imprumutului, acesta este garantat cu unul sau mai multe imobile cu destinatie de locuinta.
 • Consumatorul nu a fost condamnat printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care se solicita aplicarea legii darii.

In plus, Curtea Constitutionala a adaugat printr-o decizie obligatorie pentru instantele de judecata o noua conditie: este obligatoriu sa fie indeplinite conditiile prevazute de lege cu privire la impreviziune.

Pasii de urmat pentru a beneficia de procedura Darii in plata:

 1. Notificarea bancii – prin intermediul unui executor judecatoresc, al unui avocat sau al unui notar public, veti notifica banca in sensul ca doriti sa ii transmiteti proprietatea asupra imobilului cu care ati garantat creditul pentru a va stinge datoria; vor fi indicate, de asemenea, conditiile de admisibilitate de mai sus, alaturi de un interval orar, in 2 zile diferite, in care sa aiba loc convocarea la notar (propus de dumneavoastra) a reprezentantului bancii pentru a incheia contractul de preluare a proprietatii imobilului.
 2. Notificarea de dare in plata nu va fi facuta in judetul unde se afla imobilul, ci la sediul central al bancii/IFN-ului/cesionarului – cel mentionat in Registrul Comertului – avand in vedere ca sucursalele nu au personalitate juridica si ca actul de dare in plata incheiat la notar se va incheia cu entitatea-mama.

Primul efect al depunerii notificarii de dare in plata il reprezinta suspendarea de drept a tuturor platilor pana la finalizarea procedurii de dare in plata, cand datoria practic va fi stearsa, sau pana cand instanta va constata in mod definitiv ca nu sunt indeplinite conditiile pentru aplicarea procedurii de dare in plata.

-Prima dintre cele 2 zile de convocare la notar trebuie stabilita la cel putin 30 de zile din momentul notificarii.

– Cu cel putin 3 zile inainte de prima zi de convocare la notar, atat dumneavoastra, cat si banca va trebui sa trimiteti notarului informatiile si inscrisurile necesare pentru incheierea actului de dare in plata.

– La notar se va incheia actul de dare in plata prin care veti transmite proprietatea asupra imobilului catre banca, eliberandu-va astfel de orice datorie.

– Pentru situatia in care banca fie contesta indeplinirea conditiilor de admisibilitate prezentate mai sus, fie refuza nejustificat derularea procedurii darii in plata, urmeaza o procedura judiciara pe care o explicam mai jos.

Legea reglementeaza in continuare 3 situatii posibile:

Banca se conformeaza – Daca banca este de acord cu procedura darii in plata, aceasta se va desfasura pe cale amiabila, urmand ca in aproximativ 30 de zile sa ia sfarsit procedura, in fata notarului, cand se va incheia actul de dare in plata.

Banca contesta indeplinirea conditiilor de admisibilitate – Contestatia bancii priveste conditiile de admisibilitate de mai sus. In cel mult 10 zile de la primirea notificarii ce cuprinde conditiile de admisibilitate, banca poate contesta notificarea dumneavoastra in fata instantei, pe motivul neindeplinirii tuturor conditiilor de admisibilitate.

In aceasta situatie, instanta va verifica indeplinirea conditiilor de admisibilitate si va constata, fie indeplinirea acestora, urmand ca procedura de dare in plata sa-si urmeze cursul in continuare, fie va constata neindeplinirea conditiilor de admisibilitate, solutie ce este supusa caii de atac a apelului.
Banca refuza sa se prezinte la notar la data indicata in notificare, insa nu contesta in termen indeplinirea conditiilor de admisibilitate – Daca banca nu da curs invitatiei de a se prezenta la notar prin reprezentantul sau si nici nu contesta indeplinirea conditiilor de admisibilitate, trebuie sa actionati banca in instanta, solicitand prountarea unei hotarari prin care sa se constate stingerea datoriei si transmiterea catre banca a proprietatii asupra imobilului.

Echipa noastra va poate asista si reprezenta in vederea parcurgerii acestei proceduri in vederea stingerii totale a datoriei fata de banca.