DREPTUL CIVIL

matthew-henry

Ramura dreptului civil este cea mai complexa dintre ramurile dreptului, normele de drept civil reglementand un numar infinit de situatii juridice.

Analizand problemele juridice pe care le intampinati, echipa noastra va propune solutii viabile pentru ca dumneavoastra sa va simtiti ocrotit si in materia dreptului civil.

Viziune:

“Avocat Boca” va asigura suportul juridic necesar privind serviciile juridice ce tin de apararea si valorificarea drepturilor si intereselor legitime nascute din raporturile juridice de drept civil: drepturi si obligatii, contracte, proprietate/coproprietate, despagubiri, raspundere delictuala, raspundere contractuala, asigurare de bunuri si persoane, drepturi locative, garantii, onoarea si demnitatea persoanei si nu numai.

Pentru a asigura apararea drepturilor si intereselor clientilor sai, in materia dreptului civil, echipa noastra redacteaza:

 • contracte;
 • acte aditionale;
 • notificari;
 • somatii;
 • tranzactii;
 • cereri de chemare in judecata;
 • cereri privind emiterea unei ordonante de plata;
 • cereri de valoare redusa;
 • intampinari;
 • cereri reconventionale s.a.

Echipa noastra ofera consultanta juridica in variate domenii apartinand dreptului civil:

STAREA SI CAPACITATEA PERSOANEI:

 • Ocrotirea minorului (tutela, curatela);
 • Ocrotirea interzisului judecatoresc (tutela, curatela);
 • Apararea drepturilor nepatrimoniale.

 

BUNURILE:

 • Apararea dreptului de proprietate privata; Revendicare imobiliara;
 • Accesiune;
 • Limitele dreptului de proprietate privata;
 • Superficia;
 • Uzufructul;
 • Uzul si abitatia;
 • Servitutile;
 • Carte funciara;
 • Posesia;
 • Partaj judiciar;

 

MOSTENIREA LEGALA SI MOSTENIREA TESTAMENTARA:

 • partaj succesoral;
 • reductiunea liberalitatilor excesive;
 • deschiderea mostenirii;
 • anulare certificat mostenitor;
 • calcularea cotelor succesorale;
 • vanzarea unei parti din mostenire;
 • redactare contract de partaj voluntar;

 

OBLIGATIILE:

 • Nulitatea contractului;
 • Interpretarea contractului;
 • Efectele contractului;
 • Cesiunea contractului;
 • Incetarea contractului;
 • Plata nedatorata;
 • Imbogatirea fara justa cauza;
 • Raspunderea civila contractuala si delictuala;
 • Contractul de vanzare;
 • Contractul de locatiune;
 • Contractul de antrepriza;
 • Contractul de arendare;
 • Contractul de mandat;
 • Contractul de imprumut;
 • Contractul de asigurare;
 • Contractul de renta viagera;
 • Contractul de intretinere;
 • Tranzactia;
 • RASPUNDEREA PENTRU PREJUDICII (ex: ACCIDENTE RUTIERE, ACCIDENTE DE MUNCA s.a.).

 

GARANTIILE SI EXECUTAREA SILITA:

 • Garantiile personale;
 • Privilegiile;
 • Ipoteca mobiliara si imobiliara;
 • Gajul;
 • Dreptul de retentie;
 • Formalitatile de executare silita;
 • Contestatia la executare;
 • Poprirea;
 • Sechestrul asigurator.

 

ALTE DOMENII:

 • Plangere contraventionala;
 • Evacuare;
 • Uzucapiune;
 • Recuperari creante;
 • Pretentii;
 • Anulare acte si contracte;
 • Ordonanta presedintiala;
 • Exproprieri s.a.