DREPTUL MUNCII

Employment

Echipa “Avocat Boca” ofera atat pentru angajator cat si pentru salariat, consultanta juridica si reprezentare in fata instantelor judecatoresti in domeniul dreptului muncii insa si in demersurile necesare in vederea prevenirii existentei unor astfel de situatii litigioase.

In domeniul dreptului muncii, echipa noastra va pune la dispozitie o gama larga de servicii:

  • asistenta si reprezentare in procedura prealabila de incercare a solutionarii pe cale amiabila a diferendelor, dar si reprezentarea in fata instantelor de judecata in cazuri de litigii de munca sau comerciale;
  • consultanta, asistenta si reprezentare juridica privind respectarea de catre angajatori a unor clauze speciale ce pot decurge din raporturile de munca (de neconcurenta, confidentialitate, fidelitate, de constiinta, de formare profesionala, de respectarea unei anumite conduite sau set de obligatii s.a.), respectarea regulamentelor si a procedurilor interne, a contractelor colective de munca, sau, dupa caz, a contractelor de prestari servicii sau de mandat;
  • consultanta, asistenta si reprezentare juridica la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau de mandat;
  • contestarea deciziilor de concediere abuziva pentru necorespundere profesionala, prin desfiintarea postului sau prin aplicarea sanctiunilor disciplinare;
  • asistenta in recuperarea sumelor datorate
  • asistenta in cazul infatisarii in fata unei comisii disciplinare
  • reprezentare in litigii de munca in fata instantelor
  • recuperarea prejudiciilor produse ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale sau a faptelor/actelor ilicite ale angajatorilor (persoane fizice sau juridice);
  • obligarea angajatorilor/beneficiarilor muncii la restituirea sumelor de bani retinute din salariu/retributii, la repararea prejudiciului suferit de angajati (inclusiv in urma accidentelor de munca sau a hartuirii ori abuzurilor la locul de munca), obligarea la plata contravalorii muncii suplimentare s.a.
  • recuperarea prejudiciilor produse ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale sau a faptelor/actelor ilicite ale salariatilor sau colaboratorilor (persoane fizice sau juridice)
  • asistenta si reprezentare in litigii referitoare la accidente de munca
  • litigii privind restituirea unor sume incasate fara drept de catre un angajat
  • aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea obligatiilor prestabilite in cadrul contractului de munca

Recomandare!

De cele mai multe ori este preferabil ca problemele ivite in cadrul raporturilor de munca sa poata fi solutionate pe cale amiabila.

In situatii tensionate sau conflictuale interventia unei terte persoane, impartiale, dar si experimentate, poate fi solutia optima (din punct de vedere financiar, al duratei de rezolvare sau al confidentialitatii; pentru deblocarea anumitor activitati s.a.).

Echipa noastra va sta la dispozitie si pentru a media aceste situatii neplacute, pentru a identifica impreuna cele mai bune solutii.